سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398  
■ اخبار

قالب نگارش مقاله

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند مقالات ارسالی باید در مرحله اول بصورت خلاصه مقاله Abstract و دارای عنوان کامل، اسامی نویسندگان و ....

ادامه مطلب

هزینه ثبت نام در کنگره

به اطلاع اساتید محترم؛ پژوهشگران گرامی و دانشجویان ارجمند می رساند که واریز مبلغ ثبت نام کنگره بعد از داوری خلاصه مقالات
( انگلیسی ) ارسالی به سامانه و اعلام پذیرش بوده و ....

ادامه مطلب
برگزار کنندگان