سه شنبه, 25 تیر 1398  
■ اخبار

چاپ مقالات در مجله علمی تخصصی زیست فناوری گیاهان دارویی، برخی مجلات معتبر و مرتبط با بیولوژی و بیوتکنولوژی و سایر مجلات معتبر مورد تعامل با کنگره

چاپ مقالات در مجله علمی تخصصی زیست فناوری گیاهان دارویی، برخی مجلات معتبر و مرتبط با بیولوژی و بیوتکنولوژی و سایر مجلات معتبر مورد تعامل با کنگره

ادامه مطلب

آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره

به اطلاع اساتید محترم؛ پژوهشگران گرامی و دانشجویان ارجمند می رساند که آخرین مهلت

ادامه مطلب

قالب نگارش مقاله

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند مقالات ارسالی باید در مرحله اول بصورت خلاصه مقاله Abstract و دارای عنوان کامل، اسامی نویسندگان و ....

ادامه مطلب

هزینه ثبت نام در کنگره

به اطلاع اساتید محترم؛ پژوهشگران گرامی و دانشجویان ارجمند می رساند که واریز مبلغ ثبت نام کنگره بعد از داوری خلاصه مقالات
( انگلیسی ) ارسالی به سامانه و اعلام پذیرش بوده و ....

ادامه مطلب
برگزار کنندگان